DreadLion Safaris

We are passionate about nature and wildlife, and want to share that passion with as many as we can. We will make your wildlife experience truly memorable and marvelous, a trip of a life time.

DreadLion Safaris

Are you longing for a genuine safari experience in the wild? Is it your dream to see wild animals up close and personal in the bush? Have you been thinking of sleeping under the stars in Africa and listening to the sounds of nature in the night? Are you a photographer hunting for that special shooting opportunity? Do you want to take your family on an unforgettable African safari?

Well now you can relax, because you have found the right place. DreadLion Safaris will take care of everything for you to make sure you have an amazing time. Whether its wilderness or whale watching, birding or Big 5, Kruger or Kgalagadi, we are here to provide you with a wonderful experience, the memories of which will last forever.

Did you think because you are deaf or in a wheel chair you could not go on safari? We have a total accessibility package as well for those with mobility impairments and deafness. Our guide is fluent in International Sign and the safari vehicle we use has access features for those who can exit a wheel chair to sit in a regular SUV seat. If you can enter an airline seat you can be on safari with the DreadLion team. We also have accessibility features in all the accommodation we use and so your trip will be accessible in addition to being amazing.

Our Packages

Kruger

Kgalagadi

East Africa

South Africa

Custom

Accessibility

get in touch

1 + 10 =

Email: dreadlionsafaris@gmail.com
Phone: +27 60 481 4241

Dreadlion Safaris - Hungarian


Egyvalódiszafariélményrevágysz  atermészetben? Azálmod, hogy a vadonélőállatokatközelről  ésszemélyesenláthasd a bokorban? Gondoltálarra, hogymilyen a csillagokalattaludniAfrikábanéshallgatni a természethangjaitazéjszakában? Önegyfotós, akivadászik a különlegesfényképezésilehetőségért? Szeretnéelfvinni a családjátegyfelejthetetlenafrikaiszafarira?

Nos, most fellélegezhet, mertmegtalálta a megfelelőhelyet. A DreadLion Safaris mindentmegtesz, hogymegbizonyosodjonarról, hogycsodálatos, minőségiidőttölthessen. Akárpusztában, akárbálnavagymadárfigyelőben, vagy Big 5, Kruger vagyKgalagadi, ittvagyunk, hogycsodálatosélménytnyújtsunkÖnnek, melyemlékeiörökreszólnak.

Csomagjainkatúgytervezték, hogy a lehetőlegjobbatnyújtsák, amitAfrikakínálhatazÖnáltalkiválasztottidőben. Csomagokat (hamarosan) állítottunkfelazÖnkényelméért, de mindigkészenállunkarra, hogytestreszabjukazafrikaiálmokatazÖnszámára, a kívántmódon.

Gondolod, hogymertvalakihallászavarosvagykerekesszékbenközlekedik,  nemtudszafarinrésztvenni? A mozgássérültekéshallászavarosakszámára is elérhető a teljeshozzáférhetőségicsomag. Útvezetőnkfolyékonyanbeszélaz International Sign-en, ésazáltalunkhasználtszafarigépjárművekbenhozzáférésifunkciókvannakazokszámára, akikkiléphetnekegykerekesszékből, hogyátüljenekegyrendszeres SUV-ülésbe. Ha egy  légitársaság  helyetbiztositönnek, akkor a DreadLioncsapattalegyszafarin is ottlehet. Azáltalunkhasználtösszesszálláshelyenhozzáférhetőségifunkciók is vannak, ígyazutazásaelérhető ,amelletthogy  csodálatos.

Lépjenkapcsolatbavelünk: dreadlionsafaris@gmail.com
Telefon: 0027 604814241
Instagram: DreadLion Safaris // DreadLion Photography